پاورپوینت روش شمارش پلاکت

پاورپوینت روش شمارش پلاکت

پاورپوینت روش شمارش پلاکت

نحوه دانلود پاورپوینت روش شمارش پلاکت

در این پست از سایتمان مطلب پاورپوینت روش شمارش پلاکت را قرار دادیم.

فروش مستقیم مقالات پیرامون پاورپوینت روش شمارش پلاکت

جوینده یابنده است. در سایت ما دنبال پاورپوینت روش شمارش پلاکت بگردید و آن را بیابید.

فایل پاورپوینت روش شمارش پلاکت چگونه است؟

Note: Downloading Word as عمومی و آزاد requires email

Use the content of others to add to your article around عمومی و آزاد.

In an easy and convenient way and only on this site, download your articles with the subject پاورپوینت روش شمارش پلاکت.

برای بهبود کیفیت مقاله تان راجع به پاورپوینت روش شمارش پلاکت از مقالات مرتبط در این سایت بهره ببرید.

بهترین مقالات و مطالب علمی در خصوص پاورپوینت روش شمارش پلاکت برای دانشجویان عزیز آماده دانلود می باشند.

Why do not you want to download پاورپوینت روش شمارش پلاکت?

Get theoretical bases and research background on پاورپوینت روش شمارش پلاکت

جستجوی فایل پاورپوینت روش شمارش پلاکت در این سایت امکان پذیر می باشد.

با جستجو در سایت تخصصی ما، مقالات خود را پیرامون پاورپوینت روش شمارش پلاکت بیابید.

از وقت کم خود نگران نباشید. مقالاتی درمورد پاورپوینت روش شمارش پلاکت در سایت ما موجودند.

Here we discuss پاورپوینت روش شمارش پلاکت.

پاورپوینت روش شمارش پلاکت sales to better understand the content.

پاورپوینت روش شمارش پلاکت فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 12   قسمتی از پاورپوینت :   •روش شمارش پلاکت بااستفاده ازهموسیتومترومیکروسکپ فازکنتراست: •نمونه خون وریدی برروی EDTAگرفته می شود.استفاده ازخون مویرگی تغییرات بیشتری رانشان می دهد. •محلول رقیق کننده اگزالات آمونیوم1%درآب مقطراست. •نمونه خون به نسبت 1:100بارقیق کننده رقیق می شود. •پلاکت درزیرمیکروسکپ فازکنتراست به شکل گردیابیضی که غالبا یک یابیش ازیک زائده دارند دیده می شوند. •پلاکتهادر10مربع کوچک (هرطرف ازهموسیتومتر5مربع)شمرش می شوند.چنانچه تعدادکل پلاکتهای شمرده شده کمتراز100است بایدازتعدادمربعهای بیشتری استفاده شود.اگرکل تعدادپلاکتهادرهمه 50مربع کوچک کمتراز50عددباشد،شمارش بایدبارقت 1:20یا1:10تکرارشود. •محاسبه: •شمارش پلاکت=250 * رقت * تعدادمربعها/تعدادپلاکتهای شمرده شده •CVاین روش چنانچه حداقل 100پلاکت شمرده شود11%است. •خون گرفته شده روی EDTAدر20درجه به مدت 5ساعت ودر40درجه به مدت 24ساعت نتایج رضایت بخشی خواهد داشت.       ...

درباره موضوع عمومی و آزاد

چگونه میتوان مطالب مرتبط با عمومی و آزاد را یافت؟

آیا راهی برای دانلود pdf پاورپوینت روش شمارش پلاکت وجود دارد؟

چگونه فایل ورد پاورپوینت روش شمارش پلاکت را دانلود کنیم؟

نمایش توضیح کامل+دانلود